Nederlands

Print pagina

Visie

Mede gezien de oplopende grondprijzen, met name in de drukke randstad, in combinatie met strakkere voorschriften van de overheid inzake parkeernormen voor gebouwde parkeervoorzieningen is het voor de hand liggend dat noodzakelijkerwijs steeds meer parkeerplaatsen onder de grond zullen worden gerealiseerd. Daarnaast kan revitalisatie van bestaande woonwijken of oude stadskernen alleen slagen indien men ook in voldoende parkeerruimte voorziet. In dit verband zal de toepassing van mechanisch parkeren, door een mogelijke ruimtebesparing tot circa 40% ten opzichte van traditioneel parkeren, in toenemende mate een oplossing vormen. 

Missie

Als klant- en marktgerichte organisatie zal VDL Steelweld Parkeersystemen zich, als solvabele partner, blijvend profileren als een van de belangrijkste marktspelers op het gebied van parkeeroplossingen (ruimteoptimalisatie) door middel van het leveren, installeren en instandhouden van mechanische parkeersystemen, zowel halfautomatische als volautomatische toepassingen. Hierdoor zal VDL Steelweld Parkeersystemen in belangrijke mate bijdragen in de oplossing van knelpunten in de mobiliteitsketen. Milieubewuste techniek, o.a. resulterend in beperking van fijnstof is hierbij voor VDL Steelweld Parkeersystemen een essentieel gegeven.