Nederlands

Print pagina

Projectgerichte organisatie

Wij begeleiden het complete traject, van aanvraag tot oplevering. Indien gewenst kunnen wij u adviseren bij het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Allereerst wordt een grondige analyse gemaakt, waarbij relaties (projectontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven, adviesbureaus) ons in ieder stadium om een advies kunnen vragen. Dit advies dient als onderbouwing voor een schetsvoorstel met een vrijblijvende prijsopgave. Vervolgens werken wij dit voorstel in samenspraak met de opdrachtgever (en eventueel overige bouwteamleden) uit tot een definitief ontwerp. Hierbij vindt een naadloze overgang plaats tussen voorbereiding en uitvoering.

VDL Steelweld Parkeersystemen voert haar projecten uit met inachtneming van de normen zoals die onder andere volgens de VCA worden voorgeschreven.

De meeste gebruikers hebben nog nooit van een automatisch parkeersysteem gebruik gemaakt. VDL hecht er daarom veel waarde aan de gebruikers in het begintraject goed te ondersteunen. Alle gebruikers krijgen bij in gebruikname een training in het gebruiken van het systeem. Dankzij deze instructies voelen zij zich niet alleen een stuk zekerder, maar ook storingen door foutief gebruik worden voorkomen. Om alles op een later tijdstip nog eens goed na te lezen krijgen zij documentatie ter beschikking waarin alles nog eens uitvoerig beschreven staat.