Nederlands

Print pagina

Voordelen mechanisch parkeren

Waarom mechanische parkeersystemen?
* Het bieden van ruimtebesparende oplossingen
* Beter voor het milieu; minder uitstoot van CO2 en fijnstof
* Het ruimteprobleem groeit
* Woonkernen worden gerevitaliseerd
* Bestaande parkeercapaciteit wordt uitgebreid
* Mechanische parkeren is in veel gevallen economischer dan traditioneel parkeren
* De realisatie van parkeervoorziening op eigen terrein
Aanmoedigingsbeleid Overheid (blik van de weg).
* De parkeerdruk word hoger

Voordelen opdrachtgever
* Voldoende parkeergelegenheid
* Optimalisatie beschikbare ruimte
* Kostenbesparing
* Vereenvoudiging van de bouw van de parkeergarage
* Vrijheid voor de architect van benutting ruimte op beganegrondniveau
* Slechts 1 in- en uitrit (afhankelijk van het aantal te parkeren auto’s)
* Zowel voor ondergronds als bovengronds parkeren toepasbaar

Voordelen gebruiker
* Veilig; geen personen in de parkeergarage, men betreedt alleen de in-/uitrijbox
* Vandalismebestendig; geen beschadiging of diefstal van of uit het voertuig
* Persoonsvriendelijk; eenvoudig in het gebruik en geen onveilig gevoel bij het zoeken naar de auto
* Comfortabel; parkeren is eenvoudig en sneller dan traditioneel parkeren
* Flexibel; dag en nacht, 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend
* Laag geluidsniveau; het geluid dat wordt geproduceerd tijdens het verplaatsen van auto’s is minimaal
* Betrouwbaar; onze systemen zijn duurzaam en storingsarm
* Criminaliteitverlagend; de parkeergarage is goed beveiligd en niet toegankelijk voor onbevoegden
* Snel; binnen max. 3 minuten is de inrijbox beschikbaar om een volgende auto te parkeren en binnen dezelfde tijd is de opgevraagde auto beschikbaar in de uitrijbox